Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul Legii pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul Malaysiei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Justiției supune informării publice,  proiectul Legii pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul Malaysiei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021.

Proiectul Legii pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul Malaysiei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021 și expunere de motive.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus informării pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1077  sau la adresa de e-mail dreptinternational@just.ro în termen de 10 zile.


Publicat in: 03/05/2022