Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul Ordinului ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea profesională a personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Ministerului Justiţiei

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul Ordinului ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea profesională a personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Ministerului Justiţiei.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului, la adresa Ministerului Justiției - str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.


Publicat in: 13/02/2024