Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectului de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea procedurii reactivării avizului stins din eroare și indisponibilizarea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare și a Referatului de aprobare a acestuia

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea procedurii reactivării avizului stins din eroare și indisponibilizarea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare.

Proiectul de Ordin pentru aprobarea procedurii reactivării avizului stins din eroare și indisponibilizarea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare | Referatul de aprobare a Proiectului de Ordin pentru aprobarea procedurii reactivării avizului stins din eroare și indisponibilizarea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare.

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București sau la adresele de e-mail cpm@just.ro sau dsjc-aegrm@just.ro


Publicat in: 17/08/2021