Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Propuneri preliminare de reglementare având ca obiect conformarea cu Decizia Curții Constituționale nr. 601/2020

În perspectiva preconizatului demers legislativ vizând punerea de acord a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, constatate ca fiind neconstituționale, cu Decizia Curții Constituționale nr. 601/2020 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 27.01.2021) și cu prevederile din Constituția României, republicată, Ministerul Justiției supune atenției unele propuneri preliminare de reglementare, care vizează, în primă etapă, modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil și a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Propunerile formulate vor fi incluse într-un demers legislativ mai amplu - care vizează și amendarea corespunzătoare a legislației speciale - în care au fost deja cooptate de Ministerul Justiției, într-un proces de largă consultare, o serie de instituții cu competențe în materiile care vor suferi intervenții legislative cu ocazia preconizatului demers. Propunerile formulate nu realizează o analiză exhaustivă a legislației civile și procesual-civile de drept comun, având drept scop conturarea incipientă a unei noi viziuni de reglementare în materie. Ulterior consolidării și definitivării propunerilor de reglementare, inclusiv prin prisma valorificării contribuțiilor celorlalte instituții cu competențe în materiile ce vor face obiectul preconizatului demers legislativ, Ministerul Justiției urmează a pune în dezbatere publică proiectul de act normativ având ca obiect conformarea cu Decizia Curții Constituționale sus-amintită, însoțit de instrumentul său de prezentare și motivare.

Propuneri preliminare de reglementare

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro


Publicat in: 09/03/2021