Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Protocol semnat între Ministerul Justiției, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Uniunea Națională a Barourilor din România

În data de 8 februarie 2024 a fost semnat de către dna Alina Gorghiu, ministra justiției, dl Alex Florența, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de dl. Traian Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență juridică în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Prevederile protocolului sunt rezultatul discuțiilor tripartite și sunt menite să asigure dreptul la apărare, în condiții de egalitate, persoanelor a căror situație materială nu le permite să susțină demersurile judiciare necesare pentru valorificarea drepturilor şi intereselor lor legitime. De asemenea, față de Protocolul care se aplică în prezent, prin noul Protocol au fost operate unele modificări și completări, a căror necesitate a rezultat ca urmare a aplicării în practică a actualului Protocol.

Cu privire la acesta, dna Alina Gorghiu, ministra justiției a declarat următoarele: ”I-am asigurat pe avocați de la începutul mandatului meu că voi pleda pentru sprijinirea acestei profesii, ca ministră a justiției. Tratăm cu mare seriozitate problema asigurării onorariilor avocaților din oficiu. Peste 200 de mii de persoane au beneficiat de ajutor public judiciar în anul 2022, adică mai mult de 1% din populația României. Munca avocaților care asigură asistență judiciară din oficiu e un exemplu de serviciu de interes public prestat în beneficiul justițiabililor în condițiile în care asigurarea dreptului la apărare ține de însăși fundamentele actului de justiție. Implementarea Protocolului semnat astăzi va fi un punct important pe agenda mandatului meu de ministră  și îi asigur pe reprezentanții profesiei de întreaga mea deschidere la dialog.”

Printre modificările survenite, amintim, cu titlu de exemplu, următoarele:

– prevederea plății onorariului din oficiu provizoriu în ipoteza în care asistența judiciară acordată în faza urmăririi penale depășește perioada de 60 de zile, urmând ca, la terminarea urmăririi penale, onorariul provizoriu să fie dedus din onorariul definitiv stabilit de organul judiciar, în baza referatului scris cu privire la prestația avocațială efectivă;

– introducerea unor onorarii distincte pentru asistența juridică care vizează asistarea martorului în cursul judecății, procedura reabilitării judecătorești sau declinarea cauzei la un organ judiciar care se află pe raza aceluiași județ;

– reglementarea unor onorarii distincte pentru fiecare propunere de luare, înlocuire, revocare, încetare, prelungire sau menținere a unei măsuri preventive, separat pentru primă instanță și, respectiv, pentru contestație;

– în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 89/2023, anual, onorariile pentru asistența judiciară se indexează cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică, printr-un act adițional încheiat în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării ratei inflației, care va cuprinde lista onorariilor indexate.


Publicat in: 08/02/2024