Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Raportul Panelului pentru justiţie

În data de 24 mai 2023, Ministerul Justiției a anunțat constituirea unui panel de experți independenți (Panelul pentru justiție) pentru analiza și evaluarea Opiniei Comisiei de la Veneția nr.1105/2022 (disponibilă aici).
Obiectivul principal al Panelului a fost efectuarea unei analize și evaluări aprofundate a recomandărilor formulate de Comisia de la Veneția referitoare la cele trei legi ale justiției: Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară și Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii.
Panelul pentru justiție a fost format din trei experți independenți, cu o reputație profesională consacrată. Aceștia sunt profesor dr. Valeriu Stoica, avocat și fost ministru al justiției în perioada 1996-2000, profesor dr. Raluca Bercea și profesor dr. Camelia Toader, fost judecător român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Raportul (disponibil aici) a fost prezentat Ministerului Justiției și transmis Comisiei de la Veneția și Comisiei Europene, în vederea continuării dialogului cu aceste instituții pentru consolidarea independenței justiției.
Raportul conține 4 recomandări, formulate în raport de recomandările din Opinia Comisiei de la Veneția cu privire la legile justiției:

• Recomandarea nr. 1
Grupul de lucru apreciază că procedura actuală de selecție și numire a judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere decât cele prevăzute la art. 150 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 (vicepreședinții instanțelor/adjuncții conducătorilor parchetelor) prezintă suficiente elemente prin care să se garanteze transparența și să se urmărească diminuarea arbitrariului. În mod special, Grupul de lucru subliniază că, deși nu se prevede în mod expres că secția corespunzătoare din cadrul CSM are posibilitatea de a refuza propunerea făcută de președintele instanței/conducătorul parchetului, la această concluzie se ajunge prin interpretarea sistematică a legii, confirmată și de practica secțiilor din cadrul CSM de a supune la vot propunerile de numire. De asemenea, Grupul de lucru recomandă ca procedura interviului prevăzută în art. 168 alin. (2) din Legea nr. 303/2022 să devină obligatorie.

• Recomandarea nr. 2
Grupul de lucru subliniază că durata mandatului și posibilitatea reînnoirii acestuia în cazul procurorilor de rang superior („high ranking prosecutors”) sunt aspecte care nu cunosc o abordare unitară la nivel european. Cu toate acestea, poziția constantă a Comisiei de la Veneția, preluată și în recomandări ale OECD, precum și evoluția la nivel european, încurajează implementarea unui sistem în care durata mandatului să fie mai lungă, fără posibilitatea de reînnoire. Grupul de lucru recomandă o variantă în care durata mandatului pentru funcțiile enumerate la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 ar fi prelungită de la trei la cinci ani, fără posibilitatea de reînnoire a mandatului.

• Recomandarea nr. 3
Grupul de lucru apreciază ca fiind oportună eliminarea posibilității procurorului general al PÎCCJ de a invalida pentru nelegalitate sau netemeinicie orice măsură dispusă de procurori, în orice cauză. În acest sens, s-ar putea avea în vedere eliminarea sintagmei „ori de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție” din cuprinsul art. 68 alin. (3) din Legea nr. 304/2022.

• Recomandarea nr. 4
Grupul de lucru apreciază că nu se impune modificarea „Legilor Justiției” în sensul includerii unei mențiuni exprese privind inexistența unei obligații a ofițerilor/agenților din poliția judiciară de raportare către ministrul de interne cu privire la activitatea profesională condusă sau supravegheată de procurori, având în vedere cadrul legal deja existent, și consideră că, din rațiuni de tehnică legislativă, ar fi mai potrivită inserarea unei asemenea norme de detaliu în viitoarea lege care va reglementa organizarea și funcționarea poliției judiciare.

Ministerul Justiției face precizarea că publicarea raportului Panelului de experți nu urmărește, în această etapă, redeschiderea dezbaterilor publice cu privire la legile justiției.
Ministerul Justiției consideră că o evaluare a legilor justiției ar trebui făcută, împreună cu sistemul judiciar, după o perioadă rezonabilă de la punerea în aplicare a legilor justiției.
Stabilitatea reformelor menționate este importantă, iar Ministerul Justiției se angajează pe deplin să asigure această stabilitate pentru toate aspectele ce țin de competența sa.


Publicat in: 21/02/2024