Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Registrul Național ONG


Indexul persoanelor juridice fără scop patrimonial

În aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor), extrasele din Registrul Național al O.N.G.-urilor sunt publicate temporar cu un set redus de date / informații. Pentru obținerea informațiilor suplimentare privind o anumită O.N.G. (e.g. componența și consiliul director) vă rugăm să vă adresați Biroului de Evidență O.N.G., la adresa de e-mail: ongmj@just.ro.

Asociații (.pdf) (.xlsx) | Fundații (.pdf)(.xlsx) | Federații (.pdf)(.xlsx) |Uniuni (.pdf)(.xlsx)

Persoane juridice străine (.pdf)(.xlsx) | Neprecizate (.pdf)(.xlsx)

* Informaţiile afişate sunt în format (.pdf)/(.xlsx) şi au caracter consultativ. Actualizarea listelor în format (.xlsx) se efectuează săptămânal. Pentru căutarea în liste se utilizează opțiunea de căutare specifică tipului de fișier (.pdf)/(.xlsx) (“Căutare/Search/Find/CTRL+F”).

* Fișierele în format (.pdf) conțin informații cu privire la: Denumire, Numărul de înregistrare în Registrul Național, Starea actuală (radiată, în lichidare, dizolvată), Județ (modificat, după caz), Localitate (modificată, după caz), Adresa (modificată, după caz), Modificări ale listei de asociați/fondatori, Consiliu director/Organ de conducere-componența inițială, Modificări ale consiliului director/organ de conducere, HG utilitate publică, Data HG utilitate publică, Modificări ale actului constitutiv/statut.

* Fișierele în format (.xls) conțin informații cu privire la: Denumire, Numărul de înregistrare în Registrul Național, Starea actuală (radiată, în lichidare, dizolvată), Județ (modificat, după caz), Localitate (modificată, după caz), Adresa (modificată, după caz), Lista de asociați/fondatori (cea mai recentă modificare), Scopul initial, Modificări ale scopului, Consiliu director/Organ de conducere (cea mai recentă modificare), HG utilitate publică, Data HG utilitate publică.

* Deschiderea fișierelor poate dura de la câteva secunde la câteva minute, în funcție de dimensiunea fișierului.

* Data ultimei actualizări în format (.pdf): 21 noiembrie 2022

* Data ultimei actualizări în format (.xlsx): 21 noiembrie 2022

Lista denumirilor pentru care a fost eliberată şi este valabilă dovada disponibilităţii şi rezervării (.xlsx)

* Informaţiile afişate sunt în format (.xlsx) şi au caracter consultativ. Actualizarea listei se efectuează săptămânal. Pentru căutarea în listă se acţionează butonul „Find (Ctrl+F)”.

* Data ultimei actualizări: 21 noiembrie 2022


Extras din OMJ nr. 954/2000:

* Verificarea disponibilităţii denumirii se face pe baza Registrului naţional şi a evidenţei speciale conţinând lista cuprinzând denumirile pentru care a fost eliberată şi este valabilă dovada disponibilităţii şi rezervării.

* Rezervarea poate fi prelungită o singură dată, pentru o perioadă de 3 luni, printr-o cerere de prelungire a rezervării formulată de solicitantul rezervării iniţiale, înregistrată la Ministerul Justiţiei până cel mai târziu la data expirării valabilităţii acesteia.

* După expirarea prelungirii rezervării, dovada de disponibilitate a denumirii se va elibera primei persoane ce va înregistra la Ministerul Justiţiei cerere de rezervare, începând cu maximum două zile anterior datei de expirare a prelungirii.

Rapoarte de activitate și situații financiare anuale – Asociații și Fundații recunoscute ca fiind de utilitate publică

 Ghidul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial - emis de ANAF

X