Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Registrul Național ONG


Indexul persoanelor juridice fără scop patrimonial

În aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor), extrasele din Registrul Național al O.N.G.-urilor sunt publicate temporar cu un set redus de date / informații. Pentru obținerea informațiilor suplimentare privind o anumită O.N.G. (e.g. componența și consiliul director) vă rugăm să vă adresați Biroului de Evidență O.N.G., la adresa de e-mail: ongmj@just.ro.

Asociații (.pdf) (.xlsx) | Fundații (.pdf)(.xlsx) | Federații (.pdf)(.xlsx) |Uniuni (.pdf)(.xlsx)

Persoane juridice străine (.pdf)(.xlsx) | Neprecizate (.pdf)(.xlsx)

* Informaţiile afişate sunt în format (.pdf)/(.xlsx) şi au caracter consultativ. Actualizarea listelor în format (.xlsx) se efectuează săptămânal. Pentru căutarea în liste se utilizează opțiunea de căutare specifică tipului de fișier (.pdf)/(.xlsx) (“Căutare/Search/Find/CTRL+F”).

* Fișierele în format (.pdf) conțin informații cu privire la: Denumire, Numărul de înregistrare în Registrul Național, Starea actuală (radiată, în lichidare, dizolvată), Județ (modificat, după caz), Localitate (modificată, după caz), Adresa (modificată, după caz), Modificări ale listei de asociați/fondatori, Consiliu director/Organ de conducere-componența inițială, Modificări ale consiliului director/organ de conducere, HG utilitate publică, Data HG utilitate publică, Modificări ale actului constitutiv/statut.

* Fișierele în format (.xls) conțin informații cu privire la: Denumire, Numărul de înregistrare în Registrul Național, Starea actuală (radiată, în lichidare, dizolvată), Județ (modificat, după caz), Localitate (modificată, după caz), Adresa (modificată, după caz), Lista de asociați/fondatori (cea mai recentă modificare), Scopul initial, Modificări ale scopului, Consiliu director/Organ de conducere (cea mai recentă modificare), HG utilitate publică, Data HG utilitate publică.

* Deschiderea fișierelor poate dura de la câteva secunde la câteva minute, în funcție de dimensiunea fișierului.

* Data ultimei actualizări în format (.pdf): 20 mai 2024

* Data ultimei actualizări în format (.xlsx): 20 mai 2024

Lista denumirilor pentru care a fost eliberată şi este valabilă dovada disponibilităţii şi rezervării (.xlsx)

* Informaţiile afişate sunt în format (.xlsx) şi au caracter consultativ. Actualizarea listei se efectuează săptămânal. Pentru căutarea în listă se acţionează butonul „Find (Ctrl+F)”.

* Data ultimei actualizări: 20 mai 2024


Extras din OMJ nr. 954/2000:

* Verificarea disponibilităţii denumirii se face pe baza Registrului naţional şi a evidenţei speciale conţinând lista cuprinzând denumirile pentru care a fost eliberată şi este valabilă dovada disponibilităţii şi rezervării.

* Rezervarea poate fi prelungită o singură dată, pentru o perioadă de 3 luni, printr-o cerere de prelungire a rezervării formulată de solicitantul rezervării iniţiale, înregistrată la Ministerul Justiţiei până cel mai târziu la data expirării valabilităţii acesteia.

* După expirarea prelungirii rezervării, dovada de disponibilitate a denumirii se va elibera primei persoane ce va înregistra la Ministerul Justiţiei cerere de rezervare, începând cu maximum două zile anterior datei de expirare a prelungirii.

Rapoarte de activitate și situații financiare anuale - Asociații și Fundații recunoscute ca fiind de utilitate publică

 Ghidul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial - emis de ANAF