Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Reintegrarea socială a persoanelor condamnate – prioritate a Direcției Naționale de Probațiune și a Administrației Naționale a Penitenciarelor, gazde ale evenimentului internațional „Interagency Cooperation Workshop”

În perioada 23-24 noiembrie 2022, Direcţia Națională de Probaţiune (DNP) din cadrul Ministerului Justiției și Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) au găzduit, la București, evenimentul „Interagency Cooperation Workshop”, cu participare internațională, care a vizat colaborarea dintre sistemele de executare a pedepselor și comunitate, pentru facilitarea reintegrării sociale a persoanelor care au săvârșit infracțiuni.

Atelierul s-a desfăşurat sub egida celor două organizații profesionale europene din care fac parte DNP și ANP, respectiv Confederația Europeană pentru Probațiune (CEP) și Organizația Europeană a Sistemelor Penitenciare (EuroPris), și a reunit peste 70 de participanți din 15 state europene. Conform agendei atelierului de lucru, au fost susținute prelegeri de către reprezentanți din state precum Belgia, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Malta, Portugalia, Italia, Republica Moldova și România. Detaliile se regasesc aici  https://www.cep-probation.org/events/interagency-cooperation-workshop/.

Acest eveniment a prezentat relevanţă pentru Ministerul Justiţiei în calitate de autoritate care gestionează, prin instituţiile abilitate, executarea sancțiunilor privative sau neprivative de libertate impuse în sarcina persoanelor condamnate.

În cadrul lucrărilor, a fost subliniată încă o dată importanța cooperării dintre sistemele de executare a pedepselor și comunitatate, precum și necesitatea creșterii nivelului de conștientizare cu privire resursele existente sau eforturile necesare pentru suplinirea acestora, în vederea formulării unui răspuns coerent la problematica excluziunii sociale și la dezideratul extinderii oportunităților de reintegrare socială a persoanelor condamnate.

Prezent la deschiderea evenimentului, reprezentantul Ministerului Justiției, secretarul de stat Nelu CIOBANU, a precizat:

„Pentru îndeplinirea scopului pedepsei, respectiv prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, este necesar să conferim noi valenţe funcţiei de reeducare a acesteia. Acest lucru s-a concretizat prin formularea unui element comun al misiunilor celor două instituţii responsabile cu executarea pedepselor - penitenciarul şi probaţiunea – respectiv acela de a asigura reintegrarea în comunitate a persoanelor condamnate.

Doresc să subliniez preocuparea existentă și în țara noastră pentru încurajarea instituțiilor publice și a organizaţiilor din sfera neguvernamentală de a se alătura demersurilor de sprijinire a procesului de reintegrare socială a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, prin folosirea tuturor mecanismelor de cooperare de care dispunem.

Implicarea activă a instituţiilor, organizaţiilor sau a agenţilor economici din comunitate trebuie să se realizeze, însă, doar după o evaluare profesionistă a nevoilor şi factorilor de risc pe care îi prezintă persoanele vizate. Din acest considerent, este vital ca în structurile noastre să existe oameni pregătiţi, motivaţi şi conştienţi că doar prin colaborare, dar şi prin deschidere către diversificarea metodelor de lucru, pot contribui la atingerea misiunii instituţiei din care fac parte.

În acest context, semnalez faptul că, săptămâna viitoare, Ministerul Justiției va trimite către Guvern proiectul noului statut al personalului de probațiune din România. Este un act normativ modern și sperăm să constituie încă un instrument esențial în îndeplinirea misiunii consilierilor de probațiune.”

Elemente de background

Ministerul Justiției, prin Direcția Națională de Probațiune, este un membru activ al CEP încă din anul 1999 și aduce o contribuție constantă la elaborarea documentelor strategice dezvoltate la nivel european în domeniul său de competență. România este reprezentată în Comitetul de Coordonare al CEP la nivel de vicepreședinte.

Administrația Națională Penitenciarelor face parte din Organizația Europeană a Sistemelor Penitenciare (EuroPris) de la momentul constituirii acestei organizații. România este reprezentată în Comitetul de Coordonare din anul 2021.


Publicat in: 25/11/2022