Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Servicii de evenimente pentru organizarea atelierelor de lucru în cadrul proiectului „Creșterea eficienței Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni” derulat în parteneriat cu Regatul Țărilor de Jos

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la ofertare, în vederea achiziționării serviciilor de organizare evenimente, CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2), până la data de 27.05.2022, ora 10:00, conform condițiilor și cerințelor anexate.

Documentatie de atribuire

Pentru mai multe informații accesați https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100405204


Publicat in: 10/05/2022

X