Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Servicii de medicina muncii

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să încărcați/publicați oferta dumneavoastră de preţ în SEAP, până la data de 18.04.2023, ora 23:59, conform condițiilor și cerințelor anexate, în vederea achiziţionării Serviciilor de medicina muncii, cod CPV: 85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev. 2).

Pentru mai multe informații accesați: https://e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100489201

Documentatie procedura


Publicat in: 06/04/2023