Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Servicii de organizare cursuri/sesiuni/seminarii de formare profesională și servicii pentru organizarea de evenimente – A.N.A.B.I.

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, publică  invitația de participare la ofertare pentru contractarea Servicii de organizare cursuri/sesiuni/seminarii de formare profesională și servicii pentru organizarea de evenimente în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri  nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA)

Documentatie de atribuire

Mai multe informații se găsesc pe site-ul ANABI – https://anabi.just.ro/achizitii la secțiunea dedicată achizițiilor publice

 


Publicat in: 23/02/2023