Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Servicii de organizare cursuri/sesiuni/seminarii de formare profesională și servicii pentru organizarea de evenimente în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA)

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să încărcați/publicați oferta dumneavoastră de preţ în SEAP, până la data de 24.05.2023, ora 23:59, conform condițiilor și cerințelor anexate, în vederea achiziţionării Servicii de organizare cursuri/sesiuni/seminarii de formare profesională și servicii pentru organizarea de evenimente în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri  nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), CODURI CPV:79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2);79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Rev.2);80530000-8 Servicii de formare profesională (Rev.2);55520000-1 Servicii de catering (Rev.2).

Pentru mai multe informații accesați:https://e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100497174

 Anexe


Publicat in: 11/05/2023