Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Informaţii privind interpreţii şi traducătorii autorizaţi


Potrivit Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia competentă cu privire la autorizarea şi evidenţa interpreţilor şi traducătorilor este Ministerul Justiţiei.

I. Procedura autorizării interpreţilor şi traducătorilor

II. Procedura suspendării/încetării supendării calităţii de interpert şi traducător autorizat

III. Procedura de schimbare a autorizaţiei (ca urmare a modificării numelui)

IV. Procedura de autorizare pentru o altă limbă străină (pentru persoanele care au calitatea de interpret și traducător autorizat pentru una sau mai multe limbi)

V. Procedura de eliberare a duplicatului autorizaţiei

VI. Procedura de rectificare a autorizaţiei

VII. Procedura încetării calităţii de interpret şi traducător autorizat

VIII. Procedura reautorizării persoanelor autorizate anterior datei de 10.11.1997

IX.1. Recunoaşterea calificării profesionale de interpret şi traducător pentru sistemul de justiţie, dobândită într-un stat membru UE sau SEE ori CH – stabilire în România

IX.2. Recunoaşterea calificării profesionale de interpret şi traducător pentru sistemul de justiţie, dobândită într-un stat terț – stabilire în România

IX.3. Prestare transfrontalieră, temporară şi ocazională, a activităţilor specifice profesiei de interpret şi traducător autorizat – prima prestare / schimbare materială a situaţiei declarate iniţial

IX.4. Prestare transfrontalieră, temporară şi ocazională, a activităţilor specifice profesiei de interpret şi traducător autorizat – reînnoire declaraţie prestare servicii 

X. Procedura atestării calificării profesionale de interpret și traducător autorizat

XI. Desfăşurarea activităţii. Procedura înregistrării la organele fiscale