Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

IX.4 Prestare transfrontalieră, temporară şi ocazională, a activităţilor specifice profesiei de interpret şi traducător autorizat

– reînnoire declaraţie prestare servicii


IX.4.A. Menţiuni prealabile

Profesia de interpret şi traducător autorizat constituie activitate profesională reglementată în sensul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi al Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Ministerul Justiţiei este autoritatea competentă în recunoaşterea calificării profesionale de interpret şi traducător pentru sistemul de justiţie obţinută în statele membre ale Uniunii Europene (UE), ale Spaţiului Economic European (SEE) sau în Confederaţia Elveţiană (CH).

Procedura este destinată reînnoirii declaraţiei de prestare temporară şi ocazională a activităţilor specifice profesiei de interpret şi traducător autorizat şi luării în evidenţa Ministerului Justiţiei a persoanelor stabilite în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene (UE), al Spaţiului Economic European (SEE) sau în Confederaţia Elveţiană (CH), în vederea prestării serviciilor în România (fiind prezent fizic pe teritoriul acestui stat – stat gazdă) la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, birourilor notarilor publici, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti.

Sunteți stabilit în mod legal într-un stat membru dacă îndepliniți toate condițiile pentru exercitarea profesiei în acel stat membru și nu sunteți supus vreunei interdicții – chiar și temporare – de a exercita profesia.

Caracterul temporar şi ocazional al prestării de servicii se evaluează de către Ministerul Justiţiei de la caz la caz, în special în funcţie de durata prestării, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea sa.

În cazul deplasării prestatorului în România, acesta trebuie să respecte normele de conduită cu caracter profesional, legislativ sau administrativ care sunt direct legate de calificările profesionale, precum definiţia profesiei, utilizarea titlurilor şi abaterile profesionale grave care au o legătură specifică şi directă cu protecţia şi siguranţa consumatorilor, precum şi dispoziţiile disciplinare aplicabile în România profesioniştilor care exercită aceeaşi profesie.

Depunere declaraţie

Solicitantul va depune declaraţia, însoţită de documentele doveditoare, prin oricare dintre următoarele modalităţi:

  • prin mijloace electronice:

-prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro;

-prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic:

https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=24859&IdOperatiune=4

  • prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);
  • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) – la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte la registratură

 IX.4.B. Acte necesare

Pentru informații detaliate privind actele necesare și forma acestora, consultați Instrucțiunile de completare din cuprinsul declaraţiei de la pct. 1.

1.Declaraţie prestare transfrontalieră, temporară şi ocazională, a activităţilor specifice profesiei de interpret şi traducător autorizat  

(VEZI MODEL DECLARATIE PRESTARE TEMPORARA – reînnoire declaraţie prestare servicii )

2.Act de identitate

3.Chitanţă reprezentând taxa judiciară de timbru în valoare de 100 lei (RON)

 IX.4.C. Termen de soluţionare

  • 30 zile de la data la care dosarul este complet

IX.4.D. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei

  • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa indicată de solicitant în declaraţie (domiciliu, reşedinţă sau altă adresă)
  • comunicare prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic sau al poștei electronice, pe adresa de e-mail indicată de către solicitant

IX.4.E. Procedura de contestare

Persoanele nemulțumite de răspunsul Ministerului Justiţiei pot formula cerere în contencios administrativ, depusă la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.