Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

X. Procedura atestării calificării profesionale de interpret şi traducător autorizat obţinută în România


Ministerul Justiţiei este autoritatea competentă pentru atestarea calificării profesionale de interpret şi traducător autorizatobţinută în România, în vederea exercitării acesteia în statele membre ale UE, SEE ori ale Confederaţiei Elveţiane, eliberând în acest sens o adeverinţă solicitanţilor.

Depunere cerere

Solicitantul va depune cererea, însoţită de documentele doveditoare ale motivului de suspendare prin oricare dintre următoarele modalităţi:

  • prin mijloace electronice:

-prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic (PCUe), prin accesarea următorului link:

https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=339717&IdOperatiune=4;

  • prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro;
  • prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);
  • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) - la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte la registratură

X. A. Acte necesare

1.Cerere (VEZI MODEL CERERE ATESTARE CALIFICARE PROFESIONALĂ)

  • original/document scanat

2. Autorizaţia de interpret şi traducător, purtând menţiunea înregistrării la tribunalul de la domiciliul solicitantului

  • fotocopie/document scanat

N.B. În cazul în care dovada înregistrării la tribunal se face cu adeverinţă eliberată de tribunalul competent, se va anexa şi fotocopia acestei.

3. Act de identitate

  • fotocopie / document scanat

4. Chitanţă din care rezultă plata „taxei judiciare de timbru atestare calificare interpret şi traducător autorizat”– 100 lei (RON)

  • original / document scanat

N.B. Se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care solicitantul îşi are domiciliul/reşedinţa (primărie). Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti.

Plata se poate face în numerar/prin virament/în sistem online (inclusiv pe www.ghiseul.ro), la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus.

Chitanţa trebuie să poarte, în mod expres, menţiunea „taxă judiciară de timbru atestare calificare interpret şi traducător autorizat”.

X.B. Termen de soluţionare

  • 30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute la pct. X.A.

X.C. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (adeverinţă atestare calificare profesională / adresă solicitare acte în completare)

  • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa indicată în cererea solicitantului.