Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI

V. Procedura de eliberare a duplicatului autorizației

(în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării autorizației)


Depunere cerere

Solicitantul va depune cererea, însoţită de documentele necesare soluţionării cererii, prin oricare dintre următoarele modalităţi:

 • prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);
 • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) – la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte la registratură

V.A. Acte necesare

a) în cazul autorizaţiei deteriorate sau pierdute:

1.Cerere (VEZI MODEL CERERE ELIBERARE DUPLICAT)

 • original

2.Declaraţie pe propria răspundere privind motivul formulării cererii (deteriorarea/pierderea autorizaţiei)

 • original

N.B. NU este necesară autentificarea declaraţiei de către un notar public.

Declaraţia poate fi făcută şi în cuprinsul cererii de la pct. 1.

3.Dovadă a achitării anunţului de declarare a nulităţii autorizaţiei

 • original

4.Anunţ de declarare a nulităţii autorizaţiei de interpret şi traducător

 • original/fotocopie

N.B. Anunţul va avea următorul conţinut, adaptat în funcţie de motivul invocat (deteriorare/pierdere):

„Deteriorată/pierdută Autorizaţia de interpret şi traducător nr./zz.ll.aaaa, eliberată de Ministerul Justiţiei. O declar nulă.”

Anunţul se publică într-un cotidian de largă circulaţie.

b) în cazul autorizaţiei furate:

1.Cerere (VEZI MODEL CERERE ELIBERARE DUPLICAT)

 • original

2.Dovadă a achitării anunţului de declarare a nulităţii autorizaţiei

 • original

3.Anunţ de declarare a nulităţii autorizaţiei de interpret şi traducător

original/fotocopie

N.B. Anunţul va avea următorul conţinut, adaptat în funcţie de motivul invocat (deteriorare / pierdere):

„Furată Autorizaţia de interpret şi traducător nr./zz.ll.aaaa, eliberată de Ministerul Justiţiei. O declar nulă.”

Anunţul se publică într-un cotidian de largă circulaţie.

4.Reclamaţia depusă la poliţie

 • copie certificată pentru conformitate cu originalul.

V. B. Termen de soluţionare

 • 30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute la pct. V.A.

V. C. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (autorizaţia/adresă solicitare acte în completare)

 • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa indicată de solicitant în cerere(domiciliu, reşedinţă sau altă adresă);
 • e-mail la adresa de poștă electronică indicată de către solicitant (în cazul adreselor de completare a cererii).
X