Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

V. Procedura de eliberare a duplicatului autorizației

(în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării autorizației)


Depunere cerere

Solicitantul va depune cererea, însoţită de documentele necesare soluţionării cererii, prin oricare dintre următoarele modalităţi:

 • prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);
 • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) – la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte la registratură

V.A. Acte necesare

a) în cazul autorizaţiei deteriorate sau pierdute:

1.Cerere (VEZI MODEL CERERE ELIBERARE DUPLICAT)

 • original

2.Declaraţie pe propria răspundere privind motivul formulării cererii (deteriorarea/pierderea autorizaţiei)

 • original

N.B. NU este necesară autentificarea declaraţiei de către un notar public.

Declaraţia poate fi făcută şi în cuprinsul cererii de la pct. 1.

3.Dovadă a achitării anunţului de declarare a nulităţii autorizaţiei

 • original

4.Anunţ de declarare a nulităţii autorizaţiei de interpret şi traducător

 • original/fotocopie

N.B. Anunţul va avea următorul conţinut, adaptat în funcţie de motivul invocat (deteriorare/pierdere):

„Deteriorată/pierdută Autorizaţia de interpret şi traducător nr./zz.ll.aaaa, eliberată de Ministerul Justiţiei. O declar nulă.”

Anunţul se publică într-un cotidian de largă circulaţie.

b) în cazul autorizaţiei furate:

1.Cerere (VEZI MODEL CERERE ELIBERARE DUPLICAT)

 • original

2.Dovadă a achitării anunţului de declarare a nulităţii autorizaţiei

 • original

3.Anunţ de declarare a nulităţii autorizaţiei de interpret şi traducător

original/fotocopie

N.B. Anunţul va avea următorul conţinut, adaptat în funcţie de motivul invocat (deteriorare / pierdere):

„Furată Autorizaţia de interpret şi traducător nr./zz.ll.aaaa, eliberată de Ministerul Justiţiei. O declar nulă.”

Anunţul se publică într-un cotidian de largă circulaţie.

4.Reclamaţia depusă la poliţie

 • copie certificată pentru conformitate cu originalul.

V. B. Termen de soluţionare

 • 30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute la pct. V.A.

V. C. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (autorizaţia/adresă solicitare acte în completare)

 • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa indicată de solicitant în cerere(domiciliu, reşedinţă sau altă adresă);
 • e-mail la adresa de poștă electronică indicată de către solicitant (în cazul adreselor de completare a cererii).