Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

III. Procedura de modificare a autorizației ca urmare a modificării

sau schimbării numelui


Depunere cerere

Solicitantul va depune cererea, însoţită de documentele doveditoare, prin oricare dintre următoarele modalităţi:

  • prin mijloace electronice:

-prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic (PCUe), accesând link-ul:

https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=825091&IdOperatiune=4;

-prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro;

  • prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);
  • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) - la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte la registratură

 III.A. Acte necesare

1.Cerere (VEZI MODEL CERERE MODIFICARE AUTORIZAŢIE)

  • original/fotocopie/document scanat

2. Act de identitate cu numele modificat

  • fotocopie/document scanat

3. Document care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie / certificat de divorţ / hotărâre judecătorească de desfacere a căsătoriei/decizie de

schimbare a numelui pe cale administrativă)

  • fotocopie/document scanat şi, dacă este cazul, original/document scanat traducere legalizată a actului, în prealabil apostilat (pentru acte emise în alt stat membru al UE, al SEE sau în Confederaţia Elveţiene)

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

N.B. Nu se plăteşte taxă judiciară de timbru.

N.B. Concomitent cu depunerea cererii la Ministerul Justiţiei, modificarea va fi adusă ŞI la cunoştinţa tribunalului în evidenţa căruia este luat solicitantul (la cererea formulată în acest scop se vor anexa actele de la pct. 2 şi 3 de mai sus). Până la îndeplinirea obligaţiei, NU poate fi desfăşurată activitatea de interpretare şi traducere (art. 6<sup>1</sup> din Legea nr. 178/1997).

Dovada îndeplinirii obligaţiei se face cu recipisa de predare a scrisorii recomandate la oficiul poştal sau cu un exemplar al comunicării, înregistrat la Ministerul Justiţiei şi la tribunal.

III.B. Termen de soluţionare 

  • 30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute la pct. III.A. Termenul poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile.

N.B. Termenul este pentru emiterea ordinului de modificare a autorizaţiei.

III.C. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (autorizaţia/adresa solicitare acte în completare)

  • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa indicată de solicitant în cerere(domiciliu, reşedinţă sau altă adresă);
  • e-mail la adresa de poștă electronică indicată de către solicitant (în cazul adreselor de completare a cererii)

N.B. Pentru a se informa dacă cererea a fost soluţionată, solicitantul poate consulta lista interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi, disponibilă la următoarele link-uri: