Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI

VI.Procedura de rectificare a autorizației

(în cazul existenței unei erori materiale în cuprinsul autorizației – scrierea greșită a numelui, a CNP-ului, datei nașterii, numelui părinților etc.)


Depunere cerere

Solicitantul va depune cererea, însoţită de documentele doveditoare ale motivului de suspendare prin oricare dintre următoarele modalităţi:

  • prin mijloace electronice:

-prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic (PCUe), accesând link-ul:

https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=339709&IdOperatiune=4;

-prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro;

  • prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);
  • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) – la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte la registratură

VI.A. Acte necesare

1.Cerere (VEZI MODEL CERERE RECTIFICARE AUTORIZAŢIE)

  • original/document scanat

2.Act doveditor al erorii materiale (dacă este cazul)

  • fotocopie / document scanat 

VI.B. Termen de soluţionare 

  • 30 zile de la data depunerii cererii.

VI. C. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (autorizaţia rectificată).

  • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa indicată de solicitant în cerere(domiciliu, reşedinţă sau altă adresă)

NB: Se va solicita tribunalului în a cărui evidenţă este luat interpretul şi traducătorul autorizat înscrierea menţiunii privind înregistrarea conform art. 6<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 178/1997.

X