Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

VI.Procedura de rectificare a autorizației

(în cazul existenței unei erori materiale în cuprinsul autorizației – scrierea greșită a numelui, a CNP-ului, datei nașterii, numelui părinților etc.)


Depunere cerere

Solicitantul va depune cererea, însoţită de documentele doveditoare ale motivului de suspendare prin oricare dintre următoarele modalităţi:

  • prin mijloace electronice:

-prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic (PCUe), accesând link-ul:

https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=339709&IdOperatiune=4;

-prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro;

  • prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);
  • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) - la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte la registratură

VI.A. Acte necesare

1.Cerere (VEZI MODEL CERERE RECTIFICARE AUTORIZAŢIE)

  • original/document scanat

2.Act doveditor al erorii materiale (dacă este cazul)

  • fotocopie / document scanat 

VI.B. Termen de soluţionare 

  • 30 zile de la data depunerii cererii.

VI. C. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (autorizaţia rectificată).

  • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa indicată de solicitant în cerere(domiciliu, reşedinţă sau altă adresă)

NB: Se va solicita tribunalului în a cărui evidenţă este luat interpretul şi traducătorul autorizat înscrierea menţiunii privind înregistrarea conform art. 6<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 178/1997.