Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI

IV. Procedura de schimbare a autorizaţiei ca urmare a autorizării pentru o altă limbă străină (pentru persoanele care au calitatea de interpret şi traducător autorizat pentru una sau mai multe limbi străine)


Se aplică procedura de la PCT. I - Procedura autorizării interpreţilor şi traducătorilor

N.B. Solicitantul va menţiona, în mod expres, în cererea de autorizare, că este autorizat pentru una sau mai multe limbi străine, menţionând numărul autorizaţiei eliberate anterior.

În soluţionarea cererii, Ministerul Justiţiei va elibera o singură autorizaţie pentru toate limbile străine.

X