Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

VII.Procedura încetării calităţii de interpret şi traducător autorizat la cerere


Depunere cerere

Solicitantul va depune cererea prin oricare dintre următoarele modalităţi:

  • prin mijloace electronice:

-prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic (PCUe)

  • prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro;
  • prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);
  • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) - la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte la registratură

VII. A. Acte necesare

Cerere (VEZI MODEL CERERE ÎNCETARE AUTORIZAŢIE)

  • original/document scanat

N.B. În cerere se va solicita încetarea calităţii de interpret şi traducător autorizat/încetarea autorizării (nu „anularea” sau „închiderea activităţii”).

N.B. NU se plăteşte taxă judiciară de timbru.

VII. B. Termen de soluţionare:  30 zile de la data depunerii cererii

VII. C. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (ordin încetare calitate)

  • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa indicată de solicitant în cerere(domiciliu, reşedinţă sau altă adresă)