Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

VIII.Procedura reautorizării persoanelor autorizate

anterior datei de 10 noiembrie 1997


Persoanele autorizate anterior datei de 10 noiembrie 1997, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 178/1997 (persoane autorizate în temeiul Ordinului ministrului justiţiei nr. 233/C din 14 februarie 1996 pentru completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995) au obligaţia ca, în temeiul art. 14 din lege, să se autorizeze pentru a desfăşura activităţi de interpretare şi traducere pentru entităţile enumerate la art. 1 din Legea nr. 178/1997, fiind necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 3 din actul normativ menţionat.

Persoanele care nu au solicitat autorizarea în temeiul Legii nr. 178/1997 nu mai figurează, în prezent, în lista interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi, întrucât autorizaţia acestora nu mai este valabilă.

În vederea reautorizării, solicitantul va trebui să îndeplinească, integral, procedura de la pct. I. Procedura autorizării interpreţilor şi traducătorilor