Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

II. Procedura suspendării/încetării suspendării calităţii de interpret şi traducător autorizat (art. 51din Legea nr. 178/1997)


II. A. Suspendarea calităţii

Se dispune la cererea interpretului şi traducătorului autorizat sau din oficiu:

1.pentru motive temeinic justificate, numai la cererea interpretului şi traducătorului autorizat;

2.în cazul arestării preventive a interpretului şi traducătorului autorizat, până la încetarea măsurii;

3.în cazul arestului la domiciliu al interpretului şi traducătorului autorizat, până la încetarea măsurii.

N.B. Ordinul ministrului justiţiei de suspendare a calităţii interpretului şi traducătorului autorizat poate fi atacat la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.

Depunere cerere

Solicitantul va depune cererea, însoţită de documentele doveditoare ale motivului de suspendare, prin oricare dintre următoarele modalităţi:

 • prin mijloace electronice:

-prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic (PCUe), accesând link-ul destinat procedurii:

https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=339624&IdOperatiune=4

-prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro;

 • prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);
 • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) – la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte la registratură

 Acte necesare

1.Cerere (VEZI MODEL CERERE SUSPENDARE)

 • original (în cazul transmiterii prin intermediul serviciilor poştale sau al depunerii la registratura instituţiei)
 • document scanat, datat şi semnat în prealabil (în cazul transmiterii cererii prin mijloace electronice)

N.B. Se vor indica motivele pe care se întemeiază cererea de suspendare a calităţii.

2.Actul/actele doveditoare ale motivului / motivelor invocate în justificarea cererii.

 • fotocopie
 • dacă este cazul, original/document scanat traducere legalizată a actului doveditor, în prealabil apostilat (pentru actele emise într-un stat membru al UE, al SEE sau în Confederaţia Elveţiană)

N.B. Spre exemplu, certificat naştere copil / act din care rezultă existenţa unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege etc.

N.B. Suspendarea se dispune prin ordin al ministrului justiţiei, care se comunică solicitantului.

N.B. Interpretul și traducătorul autorizat va avea în vedere ca, anterior expirării termenului pentru care s-a dispus suspendarea, să îndeplinească formalitățile necesare emiterii ordinului ministrului justiției de încetare a suspendării.

II. B.  Încetarea suspendării calităţii

Depunere cerere

Solicitantul va depune cererea, însoţită, dacă este cazul, de documentele doveditoare ale încetării motivului de suspendare, prin oricare dintre următoarele modalităţi:

 • prin mijloace electronice:

-prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic (PCUe), accesând link-ul destinat procedurii

https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=339700&IdOperatiune=4

-prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro;

 • prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);
 • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) – la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte la registratura

Acte necesare

1.Cerere (VEZI MODEL CERERE ÎNCETARE SUSPENDARE)

 • original (în cazul transmiterii prin intermediul serviciilor poştale sau al depunerii la registratura instituţiei)
 • document scanat, datat şi semnat în prealabil (în cazul transmiterii cererii prin mijloace electronice)

2.Dacă este cazulactul/actele doveditoare al/ale dispariţiei motivului/motivelor de suspendare (spre exemplu, act din care rezultă încetarea

incompatibilităţii prevăzute de lege etc.)

-fotocopie

dacă este cazul, original/document scanat traducere legalizată a actului doveditor, în prealabil apostilat (pentru actele emise într-un stat membru al

UE, al SEE sau în Confederaţia Elveţiană)

N.B. Încetarea suspendării se dispune prin ordin al ministrului justiţiei, care se comunică solicitantului.

II. C. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei

(ordin suspendare sau încetare suspendare/adresă solicitare acte în completare/adresă refuz)

 • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa indicată de solicitant în cerere(domiciliu, reşedinţă sau altă adresă)
 • e-mail la adresa de poștă electronică indicată de către solicitant, în cazul adreselor de completare sau de respingere a cererii