Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Simplificarea vieții asociative – analizată de secretarul de stat Mihai Pașca și 52 de ONG-uri

În contextul procesului de transformare digitală a serviciilor din sectorul Justiție este imperios necesară realizarea unei evidențe centralizate a asociațiilor și fundațiilor prin preluarea datelor, atât din registrele speciale aflate la grefele instanțelor, cât și din Registrul Național ONG operat de Serviciul Relații Publice din Ministerul Justiției.
Această evidență centralizată trebuie să fie inter-operabilă cu Ecris IV (sistemul informatic care deservește în acest moment judecătorii și grefierii din instanțele din România) și Ecris V (în curs de implementare), cu bazele Ministerului Finanțe (inclusiv ANAF) și ale Ministerului Afacerilor Interne, trebuie să asigure accesul publicului la date deschise. Digitalizarea registrului ONG-urilor va implica emiterea electronică de extrase, adoptarea acelorași proceduri utilizate la societăți comerciale pentru rezervare de denumire și cazier fiscal, posibilitatea de transmitere electronică a propunerilor de modificare a actelor (de exemplu membrii - înscrieri/retrageri, organe de conducere, schimbare de sedii).

Evaluarea OG26/2000 – în dialog cu ONG-urile

Deoarece toate aceste deziderate presupun și modificări ale OG 26/2000, conducerea Ministerului Justiției a considerat necesară deschiderea unui proces de evaluare instituțională a OG 26/2000 în cadrul căruia să colecteze și să analizeze și informațiile de la organizațiile neguvernamentale privind deficiențele acestui act normativ cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul procesului de evaluare instituțională s-au desfășurat la sediul Ministerului Justiției în lunile iunie și iulie două întâlniri cu o serie de organizații neguvernamentale. Văzând interesul deosebit pentru participarea la aceste dezbateri, conducerea Ministerului Justiției a publicat pe site-ul ministerului, în luna august, un anunț de înscriere pentru toate organizațiile neguvernamentale interesate. Demersul a fost generat de dorința de a găsi formula cea mai corectă, echitabilă și inclusivă prin care orice ONG doritor să participe la aceste consultări și să exprime un punct de vedere să aibă posibilitatea de a o face.

Până în prezent, Mihai Pașca, secretar de stat în Ministerul Justiției, coordonatorul procesului de evaluare instituțională a OG 26/2000, a discutat, online sau la sediul ministerului, în cadrul unor întâlniri preliminare în cadru restrâns, cu reprezentanții a 52 de organizații neguvernamentale.

În această săptămână a avut loc dezbaterea între conducerea Ministerului Justiției si reprezentanții tuturor organizațiilor neguvernamentale care au dorit să se implice în îmbunătățirea OG 26/2000.

Probleme identificate de ONG-uri în aplicarea OG 26/2000

Cele mai frecvente nemulțumiri/probleme exprimate au fost:

- Practica neunitară a instanțelor,

- Dubla evidență a datelor ONG-urilor, atât la registrele aflate la instanțe, cât și registrul aflat la Ministerul Justiției,

- Procedură dificilă de schimbare a statutului unui ONG:

  • în cazul federațiilor există organizații fondatoare care s-au dizolvat, dar rămân în statut din cauza dificultăților de eliminare,
  • obligativitatea de a menționa consiliul director în statut face ca multe ONG-uri să fie nevoite să apeleze anual la instanțe,

- Inexistența unui formular standardizat pentru beneficiarii reali ceea ce duce la interpretări,

- Există confuzii între membrii asociați și alți membrii (fondatori, afiliați), există bănci care cer buletinele tuturor membrilor ceea ce ridică probleme la asociațiile mari,

- Rezervarea de denumire durează foarte mult, întreg procesul de înființare/ modificare de acte durează luni de zile în special (există ONG-uri care au conturile blocate până la emiterea unei hotărâri a instanței privind unele modificări),

- Impunerea unui cenzor pentru un ONG care se bazează pe voluntariat este împovărătoare, doar pentru ong-urile care au bugete sau patrimoniu mare ar trebui să fie obligatoriu existența cenzorilor și experților contabili,

- Prevederile referitoare la utilitatea publică a unei organizații conțin multe obligații și foarte puține drepturi.

- Intrarea sau ieșirea unui membru dintr-o asociație ar trebui să fie un act administrativ simplu (din organizațiile studențești pleacă și se înscriu anual sute de membri),
- Lista membrilor unui ONG ar trebui să fie obligatoriu de actualizat doar la nivel intern, nu prin instanță; adeziunea si retragerea dintr-un ONG ar trebui să fie similară cu intrarea și ieșirea acționarilor dintr-o firmă,
- Necesitatea standardizarea procedurilor /documentelor, necesitatea elaborării unui ghid de înființare funcționare și dizolvare a ONG-urilor.
Variante pentru simplificarea procedurilor de înregistrare și modificare a actelor ONG-urilor
Reamintim că Ministerul Justiției a propus simplificarea procedurilor de înregistrare, modificare a actelor constitutive sau de dizolvare a asociațiilor și fundațiilor coroborată cu exercitarea/protecția efectivă a dreptului la asociere, proces care s-ar putea desfășura în trei variante:
a) înregistrarea la Registrul Comerțului a actelor constitutive ale asociațiilor și fundațiilor, fără participarea unui magistrat;
b) înregistrarea la Registrului Comerțului a actelor constitutive ale asociațiilor și fundațiilor în prezenta unui judecător delegat;
c) păstrarea sistemului actual de înregistrare la instanțe, dar cu mutarea registrului la ONRC, ceea ce înseamnă transmiterea actelor constitutive în format digital de la instanțe la ONRC.
S-a ales ONRC pentru know-how-ul și sistemele IT aflate deja în exploatare, în cadrul unui proces de sharing and reuse.
Propunerea Federației Asociației de Locatari din Timișoara și a Fundației Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi a fost ca, odată cu preluarea evidenței centralizate a asociațiilor și fundațiilor, ONRC să își schimbe denumirea în Registrul Persoanelor Juridice de Drept Privat.
De asemenea, domnii Ovidiu Voicu, Centrul pentru Inovare Publică și Bogdan Voicu, Romanian Quantitative Studies Association, au propus a patra variantă în care înregistrarea și dizolvarea asociațiilor și fundațiilor să se facă de către un judecător, dar modificarea actelor să fie un proces strict administrativ putând fi atacate în contencios administrativ.
Ținând cont de legislația română în vigoare, de Recomandarea Consiliului Europei cu privire la statutul juridic al organizațiilor neguvernamentale din statele membre CM/Rec(2007)14 și de nevoile exprimate de asociațiilor și fundațiilor prezente la dezbateri, Ministerul Justiției va elabora până la 1.12.2021 un proiect modificare a OG26/2000 care va fi supus consultării publice, conform Legii transparenței decizionale. În etapa consultării publice toți cei interesați, indiferent dacă au participat sau nu la dezbaterile din ultimele luni, vor putea să trimită observații/propuneri referitoare la proiect.

O primă variantă de lucru - la finalul lunii noiembrie
Până în acest moment, Departamentul de Elaborare Acte Normative din cadrul Ministerului Justiției a prezentat as legislația câtorva state membre ale Uniunii Europene (Belgia, Franța, Estonia, Finlanda, Germania, Croația, Polonia, Spania, Olanda, Italia, Suedia, Luxemburg, Letonia, Slovacia, Bulgaria) cu privire la înființarea și dizolvarea asociațiilor și fundațiilor. Sumarul concluziilor, prezentat organizațiilor neguvernamentale prezente la dezbaterile de la Ministerul Justiției il puteți găsi aici.
O primă variantă de lucru a proiectului de lege urmează să fie elaborată până la 1.12.2021 și va fi supusă discuțiilor în cadrul grupului de lucru.

Lista ONG-urilor care si-au desemnat reprezentanți la consultări poate fi consultata aici.

Foto: Biroul de presă al Ministerului Justiției


Publicat in: 30/09/2021