Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Strategia națională împotriva criminalității organizate 2021-2024

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul Strategiei Naționale Împotriva Criminalității Organizate 2021-2024.

Strategia națională împotriva criminalității organizate 2021-2024

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail dpc@just.ro.


Publicat in: 21/12/2020

X