Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 – „Criminalitatea nu este profitabilă!” a fost adoptată de Guvern

Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 - „Criminalitatea nu este profitabilă!” și Planul de acțiune pentru implementarea acesteia, inițiate de Ministerul Justiției, au fost adoptate în ședința de Guvern de ieri, 25 august 2021.

Acest document strategic şi planul de acțiuni sunt rezultatul a peste nouă luni de ample consultări şi dezbateri publice, inițiate în noiembrie 2020 şi reluate la începutul mandatului meu. Precondiţia implementării cu succes a strategiei este reprezentată de o cooperare consolidată, integrată atât la nivelul ministerelor de linie, dar mai ales la nivelul autorităţilor cu competenţe partajate în acest proces de recuperare a produsului infracţiunii. Această abordare integrată a fost şi este facilitată de caracterul multidisciplinar al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi de construcția instituțională diferită, care oferă, prin Consiliul de Coordonare, un mecanism real de feedback de la unitățile de parchet, poliție, ANAF, CSM şi MJ.

Principalele schimbări preconizate prin strategie

 • identificarea activelor în jurisdicții străine – inclusiv off-shore prin intermediul ANABI. Toate aceste demersuri se pot realiza prin implicarea ANABI – în calitate de Oficiu ARO - în fazele incipiente ale dosarelor penale, inclusiv în echipele comune de anchetă (JIT). În prezent, în exercitarea mandatului legal de identificare active în străinătate, ANABI cooperează activ cu peste 70 de jurisdicții, inclusiv de tip off-shore.
 • accesul imediat şi direct al autorităților judiciare competente şi ANABI la registrele publice relevante pentru luarea măsurilor asigurătorii (registrul conturilor bancare spre exemplu).
 • realizarea investigațiilor financiare de către specialiști, fapt ce implică o consolidare a structurilor cu această misiune din cadrul unităţilor de parchet şi unităţilor de poliţie judiciară.
 • abordarea integrată de tip task force care să asigure alocarea de resurse adecvate în termen scurt pentru identificarea, preluarea, expertizarea, evaluarea, administrarea sau după caz valorificarea anticipată a bunurilor sechestrate.

Prin rolul activ asumat pe parcursul consultărilor atât de către Procurorul General, cât şi de către CSM, am agreat includerea de măsuri de creștere a eficienței activității sistemului judiciar prin mai multe măsuri: proceduri integrate de identificare, administrare şi valorificare a bunurilor de valoare ridicată (inclusiv monede virtuale); Introducerea unei metodologii de pregătire a măsurilor asigurătorii, inclusiv prin evaluarea costurilor aferente acestora  (administrare, valorificare); implementarea soluţiei IT  ROARMIS – Registrul integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni; revizuirea criteriilor de evaluare profesională; actualizarea indicatorilor statistici privind măsurile asigurătorii.

 • Strategia identifică o reală problemă întâlnită în practică: lipsa unei infrastructuri adecvate. Astfel, subliniem importanța investițiilor în logistică, esențială pentru conservarea valorii bunurilor sechestrate. Nu avem cum să fim eficienți fără o infrastructură modernă. ANABI va beneficia de sprijin pentru a dezvolta o reţea naţională de capacităţi de stocare, inclusiv în zona liberă din Portul Constanţa. Această infrastructură va fi pusă la dispoziţia autorităților judiciare pentru administrarea şi valorificarea bunurilor sechestrate în proceduri penale. Sursa de finanţare vizată este PNRR. Prin această consolidare a infrastructurii anticipăm o creştere de 50% a valorilor administrate de ANABI. În prezent, portofoliul ANABI a depăşit valoarea de 1 miliard lei (peste 200 milioane euro – sume de bani şi bunuri mobile administrate şi aflate în evidenţa ANABI – aproximativ 50 milioane euro în contul unic).
 • Strategia identifică şi nevoia consolidării instrumentelor puse la dispoziția ANABI, în acest scop fiind necesară extinderea mandatului instituțional privind bunurile care pot fi administrate sau valorificate de ANABI pe durata procesului penal (ex. extinderea cazurilor de valorificare a altor categorii de bunuri, care în timp acumulează costuri de administrare considerabile sau a căror valoare se diminuează accelerat: deșeuri, masă lemnoasă, autovehicule, ambarcaţiuni, aeronave etc.).
 • Strategia include măsuri de diseminare a bunelor practici prin metodologii de lucru, care să accentueze importanţa planificării măsurii asigurătorii, a analizei de cost aferente acestei planificări, precum şi a specificului anumitor active cu regim juridic special (ex. bunuri de lux, monede virtuale, avioane, yaht-uri, bijuterii, obiecte de artă, metale preţioase etc). Aceste metodologii vor fi susţinute de module de formare profesională realizate de ANABI în cooperare cu Parchetul General, INM, Academia de Poliție.

Despre victime, prevenţie şi educaţie (mecanism național)

 • Prin strategie deschidem calea reparării efectelor nocive ale OUG nr. 114/2018 prin care au fost abrogate unele atribuţii ale ANABI. Avem în vedere reutilizarea sumelor confiscate prin înfiinţarea unui Mecanism Național de Prevenire a Criminalității, având ca reper și experiența altor state precum Franța, Spania, SUA. În acest sens, Strategia propune revizuirea Legii ANABI (nr. 318/2015). Demersul legislativ, susținut și de un segment larg al societății civile, va reprezenta și o măsură de reîntregire a mandatului ANABI prin reinstituirea dispozițiilor referitoare la reutilizarea socială. Sumele alocate vor putea fi folosite exclusiv pentru următoarele scopuri măsuri/acțiuni/programe privind:
  • protecția victimelor infracțiunilor – inclusiv pentru situații de urgență;
  • prevenirea criminalității;
  • educație juridică;
  • consolidarea capacității administrative, inclusiv logistice, a instituțiilor abilitate cu identificarea, administrarea și valorificarea bunurilor sechestrate.


Publicat in: 26/08/2021