24/12/2021

Achiziţie servicii de pază la imobilul situat în Calea Floreasca nr.39, sector 1, București
Prin prezenta, vă facem cunoscut faptul că, Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează o procedură de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și a altor servicii specifice (Anexa 2 din Legea 98/2016) având ca obiect achiziţionarea de servicii de pază la imobilul …

Achiziţie servicii de pază la imobilul situat în Calea Floreasca nr.39, sector 1, București Read More »


X