12/11/2021

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul de audit public intern
Ministerul Justiţiei organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul de audit public intern. Anunț | Formular de înscriere | Rezultat selecție dosare | Rezultat proba scrisă | Rezultat proba interviu | Rezultat final

X